ตะกร้าสินค้า

0

รถเข็นช้อปปิงของคุณว่างเปล่า

ไปที่ร้าน

นโยบายการจัดส่ง

การส่งสินค้า
คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้า ค่าจัดส่งไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ ค่าขนส่งในการคืนสินค้าจะถูกหักออกจากเงินคืนของท่าน
การยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีขนส่งล่าช้าและนโยบายการคืนเงิน
เราเลือกใช้บริการในการจัดส่งสินค้ากับบริษัทพันธมิตร การจัดส่งในประเทศไทยใช้เวลา 2-3 วันทำการ หากไม่มีความล่าช้าอันไม่คาดคิดเกิดขึ้น หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 10 วัน (หลังการจัดส่ง) เราจะส่งสินค้าใหม่หรือคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน เนื่องจากการจัดส่งสินค้ามีข้อจำกัดต่างๆ หากสินค้ามีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เราจึงไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ : ไม่สามารถส่งคืนสินค้าหรือคืนเงินได้ในกรณี การจัดส่งไม่สำเร็จ / ล่าช้า ซึ่งมีข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ปลายทางของผู้รับ (เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการตอบกลับเกี่ยวกับหมายเลขติดต่อ ฯลฯ )