ตะกร้าสินค้า

0

รถเข็นช้อปปิงของคุณว่างเปล่า

ไปที่ร้าน

นโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขการใช้บริการ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.doncarlosthailand.com หากคุณยืนยันในการรับข้อมูลและเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวกับ DON CARLOS,
ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ
เจ้าของเว็บไซต์รวมถึง บริษัทย่อยและ บริษัทในเครือจะให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือหน้าใด ๆ ที่ประกอบด้วยเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อยแก่ผู้เยี่ยมชมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและประกาศซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานกับส่วนโมดูลเฉพาะของเว็บไซต์ เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย DON CARLOS
การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ :
เว็บไซต์ของ DON CARLOS และเนื้อหาทั้งหมดของไซต์นี้จัดทำขึ้นตาม "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพียงการรับประกันชื่อหรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
คุณรับทราบโดยการใช้เว็บไซต์ของคุณว่าการใช้เว็บไซต์ของ DON CARLOS ถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียวคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่จำเป็นทั้งหมดหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณใช้ในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ DON CARLOS และ DON CARLOS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ
เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์มีไว้สำหรับให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นทรัพย์สินของ DON CARLOS และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบ
เนื้อหา การออกแบบ การจัดวางรูปลักษณ์และกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือจากตามประกาศลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
ใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ / หรือเป็นความผิดทางอาญา
ในบางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นด้วย ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ได้หมายความว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์นั้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก DON CARLOS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าในสต็อก
การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ