ตะกร้าสินค้า

0

รถเข็นช้อปปิงของคุณว่างเปล่า

ไปที่ร้าน

Specialty Coffee อะไรที่ทําให้กาแฟชนิดนี้นั้นแสนพิเศษ?

โดย :DON CARLOS THAILAND 0 ความคิดเห็น
Specialty Coffee อะไรที่ทําให้กาแฟชนิดนี้นั้นแสนพิเศษ?

คําว่า “Specialty Coffee” กาแฟชนิดพิเศษถูกนํามาใช้ครั้งแรกในปี 1974 คิดค้นโดย Erna Knutsen เธอแบ่งปันความคิดในการพูดของเธอให้กับผู้แทนของการประชุมกาแฟระหว่างประเทศว่า - คุณภาพของกาแฟควรจะเก็บรักษาไว้ตั้งแต่กำเนิดเป็นพืชผลจนมาถึงถ้วยกาแฟสู่มือผู้ดื่ม

กาแฟชนิดพิเศษหมายถึงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เกษตรกรถึงถ้วยโดยใช้กาแฟต้นกําเนิดเดียว และยังหมายถึงวิธีการคั่วกาแฟและวิธีการสกัด

ตามที่ Specialty Coffee Association (SCA), กำหนด "กาแฟชนิดพิเศษ" เป็นเมล็ดกาแฟสีเขียวคุณภาพสูงสุดที่คั่วด้วยรสชาติและศักยภาพสูงสุดโดยผู้มีความรู้ที่แท้จริงจากนั้นจึงผ่านการชงอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างดี กาแฟชนิดพิเศษในสถานะเมล็ดถั่วเขียวสามารถกำหนดได้ว่าเป็นกาแฟที่ไม่มีข้อบกพร่องและมีลักษณะเฉพาะในถ้วยโดยมีคะแนน 80 ขึ้นไปเมื่อได้รับการให้คะแนนตามมาตรฐานของ SCA

สิ่งนี้สร้างความพิเศษให้แตกต่างจากกาแฟ "รสเลิศ" ซึ่งไม่มีคำจำกัดความหรือข้อกำหนดที่เข้มงวด กาแฟ Gourmet อาจเป็นกาแฟคุณภาพสูงหรืออาจเป็นเพียงกาแฟตามท้องตลาด

การกําหนดให้กาแฟชนิดพิเศษแสนพิเศษ

ในการจัดเป็น "กาแฟชนิดพิเศษ" กาแฟจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ แต่ละขั้นตอนมีความสําคัญและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญยังคง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวคิดจนกว่าจะมีการให้คะแนน

1.ระดับความสูงในการปลูก : เพื่อให้กาแฟได้รับการรับรองถึงความพิเศษ เมล็ดพันธุ์ต้องปลูกในจุดที่ถูกต้อง ดินที่เหมาะสมและระดับความสูงที่เหมาะสม หากกาแฟไม่ได้ปลูกภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดจะไม่สามารถจัดเป็นกาแฟชนิดพิเศษได้

2.ความสุก : หลังจากการเพาะปลูกนั้น ต้องเลือกเก็บเกี่ยวผลกาแฟในเวลาที่เหมาะสม เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟส่วนใหญ่ยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการได้เมล็ดถั่วที่ดีที่สุดคือการเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมที่สุด

3.เวลาการส่งมอบ : เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานหนักและความพยายามทั้งหมดที่ทำระหว่างการเจริญเติบโตของกาแฟจะไม่สูญเปล่า การจัดส่งควรทำในเวลาที่เหมาะสม ความสดและศักยภาพของกาแฟสามารถรักษาไว้ได้หากการจัดส่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว กาแฟอาจเน่าเสียได้หากการจัดส่งใช้เวลานานขึ้น

4.ขั้นตอนการโพรเซสกาแฟ : ขั้นตอนการโพรเซสกาแฟมีความสำคัญอย่างยิ่งที่กาแฟจะได้รับการคัดเกรดเป็น "กาแฟพิเศษ" เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการเป็นกาแฟพิเศษจะต้องทำให้แห้งอย่างพอดีและสม่ำเสมอรวมถึงความเร็วที่เหมาะสมหลังจากล้างและแกะเปลือกด้านนอกออก

5.ขั้นตอนการแปรรูป : ความสำเร็จของขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับการคั่วเมล็ดกาแฟถูกเปลี่ยนเป็นกาแฟคั่ว ผู้คั่วต้องสามารถระบุศักยภาพของกาแฟได้เป็นอย่างดีและคั่วเพื่อดึงรสชาติและเพิ่มรสชาติให้ได้มากที่สุด ในการทำให้กาแฟมีความพิเศษผู้คั่วต้องมีความระมัดระวังในทุกขั้นตอน ห้ามทำผิดพลาดในการบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการคั่วเมล็ดกาแฟ

เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นกาแฟชนิดพิเศษเมล็ดกาแฟจะต้องได้รับการคัดเกรดโดยนักชิมกาแฟที่ได้รับการรับรอง - Q graders

กาแฟชนิดพิเศษ – ตารางคะแนน Q graders

คะแนน

เกรด

คะแนน เกรด พิเศษ ใช่/ไม่ใช่

90-100

ดีเด่น

ใช่

85-89.99

ยอดเยี่ยม

ใช่

80-84.99

ดีมาก

ใช่

ต่ำกว่า 80

ไม่มีการตัดเกรด

ไม่ใช่

 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง